História techniky prenosu vlastného tuku (lipotransferu, lipograftingu či lipofillingu) je stará už viac ako 100 rokov, no výraznejšiu popularizáciu zaznamenala táto plasticko-chirurgická metóda až od 80-tych rokov minulého storočia spolu s rozvojom modernej liposukcie. Operačný výkon spočíva v manuálnom odsatí malého množstva tuku (najčastejšie z oblasti podbruška) do injekčných striekačiek, v jeho spracovaní a “vyčistení“ v centrifúge a jeho následnej injekcii do oblasti priehlbín vrások na tvári drobnými, len niekoľko milimetrov širokými kanylami, čím dosahujeme vyplnenie vrások bez viditeľných jaziev. Aplikovaný objem je individuálny a je predmetom predoperačnej konzultácie. Z aplikovaného objemu podlieha cca 30 % vstrebaniu, takže je možné, že výkon v záujme dosiahnutia optimálneho výsledku opakujeme s odstupom minimálne 3-6 mesiacov.

Typ výkonu

  • výkon ambulantnej chirurgie

Anestéza

  • lokálna

Dĺžka operácie

  • cca 1 hodina

Pooperačný priebeh

  1. Lokálne domáce ošetrovanie 1 týždeň
  2. Prvá ambulantná kontrola po 2 týždňoch
  3. Kľudový režim 1-2 týždne
  4. Vstrebávanie opuchov a modrín cca 1-2 týždne