Rinoplastika je chirurgický spôsob estetického tvarovania nosa v zmysle jeho zmenšovania, zväčšovania, odstraňovania nosových deformít, modelácie špičky nosa a korekcie nozdier. Korekcia vybočenej nosovej priehradky (septoplastika) ako súčasť plastickej operácie nosa zároveň odstraňuje ťažkosti s dýchaním. Plastickú operáciu nosa je možné realizovať zatvoreným prístupom (cez nozdry), ktorý limituje niektoré chirurgické manévre. V súčasnosti však väčšina chirurgov jednoznačne preferuje otvorený prístup (malým priečnym rezom na dolnom okraji nosovej prepážky a na okrajoch nozdier), ktorý umožňuje realizáciu mnohých delikátnych chirurgických manévrov pod priamou kontrolou zraku.

Typ výkonu

  • výkon jednodňovej chirurgie

Anestéza

  • celková

Dĺžka operácie

  • cca 2-3,5 hodiny (v závislosti od typu chirurgického výkonu)

Pooperačný priebeh

  • Náplasťová fixácia 2 týždne, prípadne nosová dlaha 3 týždne (v závislosti od typu chirurgického výkonu)
  • Prvá ambulantná kontrola a odstránenie stehov po 1 týždni
  • Kľudový režim 2-3 týždne (v závislosti od typu chirurgického výkonu)
  • Vstrebávanie opuchov a modrín cca 2-3 týždne (v závislosti od typu chirurgického výkonu)
  • Prítomnosť opuchov mäkkých častí nosa (najmä špičky) môže pretrvávať po dobu 1 mesiaca, výnimočne aj dlhšie