Hornú peru je možné objemovo zväčšiť:

  1. chirurgickým spôsobom posunom tkaniva zo slizničnej strany pery, bullhorn lift – vyrezanie kože pod nosom
  2. kyselinou hyalurónovou,
  3. vlastným tukom. 

Hornú peru je možné objemovo zmenšiť klasickým chirurgickým spôsobom. Môže ísť o skrátenie vertikálnej dĺžky hornej pery ako prejavu starnutia prístupom pod nosom. Ďalej môže ísť o samotnú redukciu objemu hornej a dolnej pery prístupom zo slizničnej strany pery.

Výber konkrétnej chirurgickej metodiky si vyžaduje individuálnu konzultáciu s klientom.

Typ výkonu

  • výkon ambulantnej chirurgie

Anestéza

  • lokálna alebo celková

Dĺžka operácie

  • 0,5-1 hodina (v závislosti od typu chirurgického výkonu)

Pooperačný priebeh

  1. Aplikácia hydrogélovej chladiacej masky 2 dni
  2. Prvá ambulantná kontrola po 1 alebo 2 týždňoch (v závislosti od typu chirurgického výkonu), stehy sa odstraňujú len v prípade rezu pod nosom, v ostatných prípadoch sa stehy neodstraňujú, sú vstrebateľné
  3. Kľudový režim 1 týždeň
  4. Vstrebávanie opuchov a modrín cca 1 týždeň