História techniky prenosu vlastného tuku (lipotransferu, lipograftingu či lipofillingu) je stará už viac ako 100 rokov, no výraznejšiu popularizáciu zaznamenala táto plasticko-chirurgická metóda až od 80-tych rokov minulého storočia spolu s rozvojom modernej liposukcie. Operačný výkon spočíva v manuálnom odsatí malého množstva tuku (najčastejšie z oblasti podbruška) do injekčných striekačiek, v jeho spracovaní a “vyčistení“ v centrifúge a jeho následnej injekcii do oblasti podkožia jaziev drobnými, len niekoľko milimetrov širokými kanylami. Tuhé jazvovité tkanivo pritom rozrušujeme viacerými vpichmi ihly, čím dosahujeme korekciu jaziev bez vzniku nových viditeľných jaziev. Aplikovaný objem tuku je individuálny a je predmetom predoperačnej konzultácie. Z aplikovaného objemu podlieha cca 30 % vstrebaniu a úplné rozrušenie jazvovitého tkaniva často nie je uskutočniteľné v jednom sedení, takže je možné, že výkon v záujme dosiahnutia optimálneho výsledku opakujeme s odstupom minimálne 3-6 mesiacov.

Typ výkonu

  • výkon ambulantnej chirurgie

Anestéza

  • lokálna

Dĺžka operácie

  • cca 1 hodina

Pooperačný priebeh

  • Lokálne domáce ošetrovanie 1 týždeň
  • Prvá ambulantná kontrola po 2 týždňoch
  • Kľudový režim 1-2 týždne
  • Vstrebávanie opuchov a modrín cca 1-2 týždne