Lifting čela je plastická operácia, ktorá zlepšuje vzhľad čelovej oblasti tváre. Vyhladzuje horizontálne vrásky a vrásky hnevu na čele a dvíha poklesnuté obočie, ktoré vyvoláva dojem unaveného výrazu tváre. Uskutočňuje sa dvihnutím hlbších podkožných štruktúr čela, chirurgickou korekciou svalov v oblasti čela, prípadne odstránením prebytočnej kože v oblasti vlasatej časti hlavy. Realizuje sa prístupom zo spánkových oblastí (temporal browlift), cez obočie (direct browlift), cez horné viečka, alebo prístupom v oblasti vlasovej hranice na čele (mini open browlift). Lifting čela a obočia sa veľmi často kombinuje s plastickou operáciou horných viečok (blefaroplastikou).

Typ výkonu

  • výkon ambulantnej alebo jednodňovej chirurgie

Anestéza

  • lokálna alebo celková

Dĺžka operácie

  • cca 1-2 hodiny

Pooperačný priebeh

  • Aplikácia hydrogélovej chladiacej masky 2 dni
  • Prvá ambulantná kontrola a odstránenie stehov po 1 alebo 2 týždňoch (v závislosti od typu chirurgického výkonu)
  • Kľudový režim 1 týždeň
  • Vstrebávanie opuchov a modrín cca 1-2 týždne (v závislosti od typu chirurgického výkonu)