História techniky prenosu vlastného tuku (lipotransferu, lipograftingu či lipofillingu) je stará už viac ako 100 rokov, no výraznejšiu popularizáciu zaznamenala táto plasticko-chirurgická metóda až od 80-tych rokov minulého storočia spolu s rozvojom modernej liposukcie. Operačný výkon spočíva v manuálnom odsatí malého množstva tuku (najčastejšie z oblasti podbruška) do injekčných striekačiek, v jeho spracovaní a “vyčistení“ v centrifúge a jeho následnej injekcii do oblasti veľkých pyskov ohanbia drobnými, len niekoľko milimetrov širokými kanylami, čím dosahujeme zväčšenie veľkých pyskov ohanbia bez viditeľných jaziev. Aplikovaný objem tuku je individuálny a je predmetom predoperačnej konzultácie. Z aplikovaného objemu podlieha cca 30 % vstrebaniu a tak je pri požiadavke výraznejšieho zväčšenia možné výkon opakovať s odstupom aspoň 3-6 mesiacov.

Typ výkonu

  • výkon ambulantnej alebo jednodňovej chirurgie

Anestéza

  • lokálna alebo celková

Dĺžka operácie

  • cca 1 hodina

Pooperačný priebeh

  • Lokálne domáce ošetrovanie 1 týždeň
  • Prvá ambulantná kontrola po 2 týždňoch
  • Kľudový režim 1-2 týždne
  • Vstrebávanie opuchov a modrín cca 2 týždne