Typ výkonu

Anestéza

Dĺžka výkonu

Priebeh po výkone

Cena

Zväčšenie, alebo aj augmentácia prsníkov je plastická operácia, pri ktorej sa zväčšuje tvar a objem ženských prsníkov vložením silikónových implantátov.
Miesto uloženia implantátu môže byť:
1. pod veľký prsný sval (A)
2. alebo pod prsnú žľazu. (B)
Obrázok umiestnenia implantátu: A. Implantát vložený pod prsnú žľazu, B. Implantát vložený pod veľký prsný sval
Operácia sa realizuje sa cez diskrétne rezy, ktoré po zahojení takmer nie je vidieť, prístupom cez podprsnú ryhu.
Zväčšenie pŕs implantátmi je jeden z najčastejších výkonov v estetickej plastickej chirurgii. Prvá augmentácia prsníkov silikónovými implantátmi sa uskutočnila v r. 1963 a 50- ročné používanie silikónových implantátov dostatočne preverilo a potvrdilo ich bezpečnosť. Výber vhodných implantátov je veľmi individuálnou záležitosťou a mala by mu predchádzať dôkladná konzultácia s klientkou vrátane meraní a posudzovania anatomických proporcií hrudníka a prsníkov. Rovnaké implantáty môžu na rôznych ženách vyzerať úplne odlišne.

Anestézia

❖ Celková anestéza

Dĺžka výkonu

❖ 1 až 1,5 hodiny

Priebeh po výkone

❖ Kľudový režim 10 dní
❖ Nosenie elastickej podprsenky 6 týždňov
❖ Plná fyzická záťaž po 4-6 týždňoch

Cena

❖ Od 2 800€

Morem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. All of them, luctus nec ulamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Morem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. All of them, luctus nec ulamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Accordion content

Accordion content

Accordion content

FOTO pred a po augmentácii

Po operácií
Pred operáciou
Po operácií
Pred operáciou
Po operácií
Pred operáciou
Po operácií
Pred operáciou
Po operácií
Pred operáciou
Po operácií
Pred operáciou
K zväčšeniu pŕs používame silikónové implantáty, ktoré sú vyplnené kohezivným (netečie, drží tvar a pevnosť prsníkov) silikónovým gélom.
Pracujeme s najkvalitnejšími značkami na trhu – Motiva, Polytech, Blite a Mentor.
Výsledný výber implantátov závisí od želaného výsledku ako aj dispozície klientky (váha, výška, proporcie bokov a ramien).
Pozrite si video o prsných implantátoch a prečítajte si tiež najčastejšie otázky klientiek.
Prehrať video
 • Prvá ambulantná kontrola po 1 týždni, stehy sa neodstraňujú, sú vstrebateľné
 • Kľudový režim 2 týždne
 • Sprchovanie možné po 1 týždni
 • Nosenie elastickej podprsenky 6 týždňov
 • Plná fyzická záťaž po 4-6 týždňoch (v závislosti od umiestnenia implantátov)

Neexistuje chirurgický výkon, pri ktorom nemôžu vzniknúť komplikácie. Komplikácie v priebehu operácie sú veľmi zriedkavé. Môžu však vniknúť v priebehu operačného výkonu alebo v pooperačnom období aj napriek veľkej opatrnosti a technicky správne vykonanom operačnom výkone.

Krvácanie môže nastúpiť v priebehu operácie, ale i v pooperačnom období z dôvodov potrebného zásahu do krvných ciev v priebehu operácie. Krvácanie sa bezprostredne zastavuje pomocou elektrokoagulácie, následne je ľahké kapilárne krvácanie odvádzané vyššie uvedenými podtlakovými drénmi. V prípade, že je pooperačné krvácanie intenzívnejšie, je potrebné pristúpiť k pooperačnej revízii v celkovej anestézii. Vo výnimočných prípadoch silného krvácania nie je vylúčené ani podanie krvnej transfúzie.

Poranenie nervov a ciev zásobujúcich prsný dvorec, čo môže v pooperačnom období viesť k zníženiu citlivosti bradavky, ktorá sa väčšinou po čase spontánne upraví. Táto komplikácia je častejšia pri vedení rezu na okraji dvorca.

Seróm – ide o tvorbu tekutiny v okolí implantátu bezprostredne po operácii, prípadne aj neskôr, čo sa prejavuje bolestivosťou a zväčšením prsníka. Najčastejšou príčinou vzniku serómu je včasná fyzická záťaž po operačnom výkone alebo nadmerná športová aktivita, či úraz.

Hematómy (modriny) – okolo operačnej rany alebo na prsníku spontánne ustúpia do niekoľkých týždňov, ich veľkosť je individuálna.

Kapsula (puzdro) – organizmus pacienta môže reagovať na vloženie implantátu do tela vytvorením silného väzivového obalu (puzdra) okolo implantátu. Jedná sa o najviac popisovanú, neskorú komplikáciu, ktorá sa prejaví za niekoľko mesiacov, prípadne rokov po operácii. Okolo prsného implantátu sa vždy vytvára väzivový obal – kapsa. Väzivové tkanivo tak prirodzene reaguje na vstup cudzieho telesa do organizmu. Kapsy sa preto tvoria u všetkých pacientok a môžu byť tenké alebo zhrubnuté. Ich tvorba je individuálna. V niektorých prípadoch po čase dochádza k stiahnutiu (kontraktúre) kapsuly okolo implantátu (kapsulácii), čo je sprevádzané bolestivosťou, tuhosťou až zatvrdnutím prsníka. Väzivové puzdro sa začne zvrašťovať a tým deformovať implantát i vonkajší tvar prsníka. Vplyvom vonkajšieho tlaku sú implantáty na pohmat tvrdé. Ťažkosti nemusia byť vždy výrazné a rozvoj príznakov sa môže zastaviť. V takom prípade stav nevyžaduje ďalšie riešenie, odporúčajú sa masáže. Tento jav môže vzniknúť u jedného alebo u obidvoch prsníkov. Existujú spôsoby, ako sa dá tvorbe kapsuly predísť alebo aspoň minimalizovať ich vznik. Je to napr. dostatočne veľká dutina pre uloženie implantátu. Implantáty s texturovaným povrchom znižujú riziko vzniku kontraktúry. Sťahujúca kapsula musí byť často uvoľnená chirurgicky. Boli popísané prípady kontrakcie kapsy okolo implantátu aj opakovane so ztuhlosťou a bolestivosťou prsníka a vtedy je jedinou možnosťou chirurgické riešenie – odstránenie implantátu, ktoré nie je jednoduché a bez rizika. Názory na príčinu vzniku tejto komplikácie nie sú jednotné. Často sa zistí, že komplikácie vznikli už vo včasnom pooperačnom období. Vytvorenie kapsuly nie je spôsobené vinou operatéra, ale je spôsobená reakciou organizmu na implantát.

Alergie – na implantát sa môžu vyskytnúť ojedinele. V prípade alergie na implantát dochádza k vylúčeniu implantátu z tela a ich ďalšie vloženie nie je možné. Táto komplikácia nie je spôsobená vinou operatéra, ale je spôsobená alergickou reakciou organizmu pacientky na implantát. Tiež sa môžu vyskytnúť alergie na lieky, anestetiká, dezinfekčné prostriedky, šijací materiál a iné.

Porucha hojenia jazvy – ak sú jazvy pod napätím, môže dôjsť k ich rozšíreniu. Výnimočne môžu vznikať jazvy hypertrofické, pigmentované a keloidné. Tvorba hypertrofických jaziev je častejšia u fajčiarov, ľudí s nadmerným potením. Tieto nápadné jazvy sa dajú s určitým časovým odstupom korigovať.

Pocit cudzieho telesa– čím je implantát väčší, tým častejšie môže dochádzať k pocitu cudzieho chladného telesa, ktorý časom postupne vymizne.

Infekcia v operačnej rane alebo v okolí implantátu je veľmi zriedkavá komplikácia, ktorá je najčastejšie spôsobená živými bakteriálnymi kmeňmi v kožných žľazách. Pri včasnom záchyte je obvykle dobre zvládnuteľná, výnimočne je potrebné pristúpiť k odstráneniu implantátu a nasadeniu antibiotickej liečby. Ďalšie vloženie nových implantátov je možné po zhojení infekcie, až za niekoľko mesiacov.

Pľúcna embólia – aj pri operácii prsníkov môže dôjsť k pľúcnej embólii. Aby sa minimalizoval vznik pľúcnej embólie je potrebný pohyb pacientky, čo najskôr po operácii. Je potrebné, aby sa pacientka za asistencie ošetrovateľky čo najskôr postavila (ešte v deň operácie). Pacienti následne realizujú na lôžku cvičenie hlavne dolných končatín.

Pacient je povinný informovať ošetrujúceho lekára – operatéra o všetkých prekonaných a súčasných chorobách, alergiách a liekoch, ktoré užíva. Ošetrujúci lekár rozhodne, či a kedy majú byť tieto lieky vysadené alebo nahradené iným liekom. Jedná sa predovšetkým o lieky, ktoré ovplyvňujú zrážanie krvi (napríklad Warfarin, Anopyrin, Plavix), alebo u diabetikov lieky obsahujúce metformin.

Prosíme o dôsledné dodržanie pokynov anesteziológa pred anestéziou.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo odchýlky vo výsledkoch predoperačného vyšetrenia si operujúci lekár a anesteziológ vyhradzujú právo odstúpiť od vykonania operačného výkonu. Operačný výkon bude odložený až do vyriešenia zdravotného stavu pacienta.

Predoperačné pokyny:

 • k hospitalizácii si prosím prineste výsledky predoperačného vyšetrenia (internista alebo všeobecný lekár), ktoré nesmú byť staršie ako 14 dní, bez predloženia tohto vyšetrenia nemôžete byť prijatá na operáciu,
 • občiansky preukaz a preukaz príslušnej zdravotnej poisťovne,
 • neužívajte najmenej 4 týždne pred operáciou lieky obsahujúce kyselinu acetylosalicylovú (Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin),
 • minimálne 2 týždne pred operáciou by ste nemali mať žiadne akútne ochorenie ( viróza, prechladnutie, angína),
 • užívanie hormonálnej antikoncepcie pred plánovanou operáciou konzultujte so svojím gynekológom vzhľadom na zvýšené riziko vzniku pľúcnej embólie,
 • lieky, ktoré bežne užívate, odovzdajte pri prijatí sestre na oddelení a budú Vám podávané tak, aby nenarušili účinok liekov podávaných v súvislosti s operáciou,
 • odporúčame pred operáciou mammologické alebo sonografické vyšetrenie prsníkov, ktoré si donesiete,
 • dostavte sa s nenalakovanými nechtami na rukách,
 • cennosti a väčšiu sumu peňazí odporúčame ponechať doma, v prípade, že aj napriek tomu budete mať u seba nejaké cennosti alebo peniaze, odovzdajte ich sestre, ktorá ich uloží do trezora,
 • večer a ráno pred výkonom vykonajte dôkladnú osobnú hygienu, pokiaľ je v operovanej oblasti ochlpenie, šetrne ho odstráňte,
 • doneste si prosím zubnú kefku, kozmetické a hygienické prípravky, ktoré používate, oblečenie, prezuvky, župan, uterák/osušku,
 • na predpokladaný deň prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia si zabezpečte odvoz so sprievodcom, prípadne Vám zabezpečíme odvoz taxi službou.

Prosíme informovať o bolestiach nereagujúcich na liečbu, horúčke nad 38°C, nevoľnosti, náhle vzniknutej dýchavičnosti, nadmernom opuchu, sekrécii z operačnej rany, pooperačné bolesti sa môžu prechodne zvýrazniť, preto dostanete lieky na tlmenie týchto bolestí.

Ako sa chovať po operácii?

 • pravidelné kontroly po operačnom výkone,
 • sprchovanie od 3. pooperačného dňa, poprípade po odstránení drénov, rany nenamočiť
 • náplaste zostanú na rane 14 dní, sprchovaním sa neodlepia,
 • stehy sú vstrebateľné a nie je potrebné ich odstraňovať,
 • dôsledné dodržiavanie domácej pooperačnej starostlivosti, čo je dôležité pre dobrý priebeh hojenia,
 • 14 dní dodržujte fyzický kľud, (nezdvíhať ťažké bremená, neupratovať, nevysávať), vyvarovať sa v prvom mesiaci po operácii športovania a zvýšenej fyzickej námahe, zvlášť takej, ktorá zaťažuje horné končatiny,
 • s obmedzenou fyzickou aktivitou môžete začať po 1 mesiaci, švihové športy ako tenis, squash, golf odporúčame až po 3 mesiacoch,
 • nosiť 24 hodín denne (aj v noci) v prvom mesiaci po operácii špeciálnu, pevnú, elastickú podprsenku, do 2 mesiacov od operácie nosiť uvedenú podprsenku cez deň, kosticové podprsenky začať nosiť až po 2 mesiacoch, podprsenky typu push – up až po 3 mesiacoch,
 • nespať na boku alebo na bruchu najmenej prvých 14 dní po operácii, po 2 týždňoch môžete spať na boku, po 2 mesiacoch môžete spať na bruchu,
 • absolvovať pravidelné kontroly u operatéra,
 • chrániť jazvy pred slnečným žiarením počas 3 mesiacov,
 • ak máte po výkone akékoľvek problémy alebo otázky, neváhajte nás ihneď kontaktovať, iba Váš ošetrujúci lekár Vám najlepšie cielene poradí.

Referencie

Jeho prístup bol veľmi ľudský nebála som sa spýtať na akúkoľvek otázku. Všetkým pána doktora a taktiež implantáty motiva odporúčam.

MIA

Pán doktor Simko je vynikajuci,spolahlivy a vzdy vychadzajuci v ustrety klienta. Jeho prijemne vystupovanie dodava pocit bezpecnosti.

LINDA B.

Bola som na konzultácii u 3 doktorov vrátane pána doktora Šimka a vybrala som si práve jeho vďaka jeho ľudskému a profesionálnemu prístupu. Všetko mi krásne zrozumiteľne vysvetlil.

DOBONA

Máte aj vy osobnú skúsenosť s MUDr. Lukáš Šimko PhD.? Podeľte sa o svoju skúsenosť a pomôžte ostatným záujemcom.
Kliknite tu

Dodávatelia našich implantátov s ktorými spolupracujeme

Motiva prsné implantáty. Bez kompromisov medzi zdravím a krásou. Augmentácia Motiva implantátmi s minimálnou jazvou.

Mentor je spoločnosť založená v roku 1969 v Minnesote, USA. Je popredný dodávateľ medicínských produktov vo viac ako 100 krajinách sveta.

Jedinečné a bezpečné implantáty. POLYTECH kombinuje vysoké štandardy kvality s unikátnou rozmanitosťou výrobkov.