Plasticko-chirurgické odstránenie kožných (a podkožných) útvarov na tele (napr. materské znamienka, kožné nádory a iné) spočíva v kompletnom chirurgickom odstránení ložiska, v prispôsobení rezu líniám štiepiteľnosti kože a v dôkladnom zošití rany. Väčšie ložiská si môžu vyžadovať krytie defektov kožným lalokom, prípadne kožným transplantátom. Chirurgické odstránenie poskytuje možnosť histologického vyšetrenia odobratého tkaniva, ktoré veľmi presne stanoví jeho pôvod a diagnózu.

Typ výkonu

  • výkon ambulantnej chirurgie

Anestéza

  • lokálna

Dĺžka operácie

  • napr. chirurgické odstránenie jedného materského znamienka cca 10-15 minút

Pooperačný priebeh

Do prvej ambulantnej kontroly zostáva rana prelepená, nie je vhodné ju namáčať

Prvá ambulantná kontrola a odstránenie stehov po 2 týždňoch

Kľudový režim 1-2 týždne v závislosti od lokalizácie ložiska, prevencia mechanického poranenia

Individuálne môžu po zákroku vzniknúť hematómy, ktoré sa vstrebávajú cca do 1 týždňa

Výsledok histologického vyšetrenia bude doručený zo zmluvného laboratória do 2 týždňov, následne bude klientovi zaslaný poštou